Széchenyi István Egyetem

Informatika Tanszék

Gazdasági Informatika egyetemi szak

Szakfelelős: 
dr. Raffai Mária

közgazdaságtudományi Ph.D.

telefon: +36-96-613-525

  Hasznos linkek:

  - felvételi tájékoztató, tanterv

  - Mi a gazdaságinformatika?

  - oktatással és egyéb szakmai

    programokkal  

    kapcsolatos információk

  - tantárgyakkal kapcsolatos tudnivalók 

  - intézeti honlap, aktuális információkkal

  - GIKOF: Gazdaságinformatikai Kutatási

    és Oktatási Fórum

  - Tudományos Diákköri Tevékenység

A hallgatók számára készített információs lap tájékoztat 

 • a tantárgyakról, a féléves feladatokról, 
 • szakkönyvekről, jegyzetekről, oktatói segédletekről
 • a vizsgaidőpontokról és témákról, 
 • a diplomakészítésével kapcsolatos előírásokról,
  az államvizsga rendjéről.
GI: Gazdaságinformatika – a fogalom értelmezése

A gazdaságinformatika a közgazdasági és az informatikai tudományok ismereteinek egyfajta kombinációja. A fogalom az üzleti szférában és a gazdálkodási területeken kezelt szociotechnikai rendszereket, az emberek és gépek által fejlesztett, illetve kezelt információ- és kommunikációrendszereket jelenti. A középpontban az gazdasági/üzleti feladatok támogatása áll. A gazdaságinformatikai szakembereknek alapos információtechnológiai (helyzetelemzési, rendszerfejlesztési, programozási, adatbázis-kezelési módszerek és technikák), matematikai és gazdasági ismeretekkel kell rendelkezniük, de tájékozottnak kell lenni jogi, szociológiai vonatkozásban is, és idegen nyelveket is ismerniük kell. A képzésben megszerzett ismereteket integrálni kell tudni, és képesnek kell lenni arra, hogy az üzleti tevékenységet számítógépes alkalmazásokkal tegyék hatékonyabbá.

J. Kepler University, Linz

A gazdaságinformatika az a tudományterület, amely a gazdasági kommunikációs és információrendszerek számítógéppel támogatott feldolgozási módszereivel és technikáival foglalkozik, magában foglalva a közgazdasági, a szociológiai és az informatikai diszciplínákat. A gazdaságinformatika az alábbi részterületek vizsgálatára és elemzésére terjed ki:

 • gazdálkodó szervezetek adminisztrációs, kontrolling, diszpozíciós, tervezési, döntési információfeldolgozó rendszerei,
 • adatstruktúrák és rendszerfunkcionalitás elemzése és modellezése gazdasági alkalmazások szoftverrendszereinek fejlesztése céljából,
 • szakértői rendszerek fejlesztése és implementálása a különbözõ gazdasági ágazatok területén,
 • a gazdasági területeken alkalmazandó számítógéprendszerek (hardver, szoftver, gazdasági alkalmazások) kiválasztási kritériumainak meghatározása,
 • a korszerű kommunikációs technológiák alkalmazása az üzleti folyamatokban (irodaautomatizálás, elektronikus üzletvitel),
 • gazdálkodó rendszerek információrendszereinek fejlesztése és menedzselése,
 • az informatikai infrastruktúra hatékony üzemeltetése.
M.G. ZILAHI-SZABÓ, Wirtschaftsinformatik, Oldenburg Verlag

 A gazdaságinformatika a gazdasági rendszereket, a szervezetek gazdálkodását kifejezõ információrendszerek fejlesztési és üzemeltetési elveivel, módszereivel és technikáival foglalkozik. A gazdasági alkalmazások, illetve alkalmazási rendszerek olyan szoftverrendszerek, amelyek segítik és hatékonyabbá teszik a vállalatok és egyéb gazdálkodó szervezetek gazdasági, üzletviteli feladatainak elvégzését. A GI olyan interdiszciplináris tudományterület, amely a közgazdaságtudomány és az informatika közös ismeretanyagán és kutatási eredményein alapul.

P. MERTENS, Wirtschaftsinformatik, Springer Verlag

 Webmaster: IfarItergMail