Széchenyi István Egyetem       
  Oktatási tájékoztató hallgatók részére

IR-modellezés, -fejlesztés, -menedzselés, üzleti folyamatok és informatikai rendszerek biztonsága, szervezetfejlesztési megoldások, döntéselőkészítés és -támogatás, vállalatirányítási rendszerek, alkalmazásintegráció


  A hallgatóknak szóló információszolgáltatás tájékoztat 
  • a tantárgyakról, a szakirodalomról,

  • a féléves feladatokról és követelményekről,

  • szakkönyvekről, jegyzetekről, oktatói segédletekről,

  • a vizsgák lebonyolításáról, a követelményekről és az ismeretkörökről,

  • a rendszerfejlesztési szakirány diplomakészítési előírások, államvizsga rendje

  • a Tudományos Diákköri Tevékenységről és

  • minden egyéb, ami a hallgatókat érdekelheti.

 

A weboldalakat

tervezi 
és kezeli: 
dr. Raffai Mária

   információk linkek

GI-szakok:

GI BSc :

   1. szakalapítási dokum.

   2. SZE-szakindítás

GI egyetemi szak

GIKOF honlap

tantárgyi

információk minden szakhoz

diplomakészítés,

főiskola rendszerfej-lesztés szakirányon

 Tudományos diákköri

  tevékenység

 Kutatási szeminárium, linkek

 Szemináriumi Füzetek

 Digitális FotóKlub

aktuális és tájékoztató információk

Webmaster: IfarIterg